True ECN technology гэж юу вэ?

True ECN бол IC Markets-ийг өрсөлдөөнөөс ялгаж харагдуулдаг зүйл. IC Markets-ийн True ECN (IC Markets True ECN) нь 50 орчим liquidity...

True ECN гэж юу вэ?

True ECN бол IC Markets-ийг өрсөлдөөнөөс ялгаж харагдуулдаг зүйл.

IC Markets-ийн True ECN (IC Markets True ECN) нь 50 орчим liquidity providers-уудыг нийлүүлээд гүнзгий бөгөөд төрөл бүрийн байдлаар арилжаачдтай холбож хамгийн шилдэг spread болон дээд зэргийн гүйцэтгэлийг бий болгодог.


ECN бол зохион байгуулалттай бүлэг (institutional community) болон жижиг форекс арилжааны ирээдүй.

Учир нь орчин үеийн арилжаачдын шаардлага нэг LP (liquidity provider) загвар, уламжлалт market maker зэргээс давсан.

Өнөөгийн форекс арилжаачид маш бага spread (tight spreads), маш сайн хөрвөх чадвар (deep liquidity), ханшийн ил тод байдал (price transparency) болон гүйцэтгэлийн нууцлал (anonymity in execution), бага ханшийн гулсалт (low slippage) болон бага хоцролт (low latency) зэргийг шаардаж байна.

Эдгээр бүх шаардлагыг хангах нь хялбар биш.

Ялангуяа форекс арилжаачин бүрийн ханш болон гүйцэтгэлийн нөхцөл нь өөр өөр үед.


ECN технологи нь брокерт liquidity provider-уудыг нэгтгэх болон захиалгын жагсаалтыг нэгтгэх боломжийг олгодог бөгөөд брокерын үйлчлүүлэгчдийг хамгийн сайн худалдан авах болон хамгийн сайн зарах ханшаар хангадаг.

Брокерын үйлчлүүлэгчдийн нэгтгэсэн хэмжээ (collective volumes) нь liquidity provider-уудын дунд ханшийн өрсөлдөөнийг бий болгодог бөгөөд илүү сайн гүйцэтгэлийг шаардах хөшүүргээр хангадаг.

Эдгээрийг хийхийн тулд ECN загвар нь зарагчид (price markers - ханш үүсгэгчид) болон худалдан авагчид (price takers - ханш авагчид)-ын дунд хөрвөх чадвар (liquidity)-ын үр дүнтэй урсгалыг бий болгодог.

Мөн хэрэглэгчдийн хэрэгцээг хангахын тулд орчин үеийн арилжаачдыг хамгийн сайн орчингоор хангадаг.

IC Markets-ийн True ECN-ийн боломжууд

  • True ECN Model
  • Tight Spreads and Deep Liquidity (Маш бага spread болон маш сайн хөрвөх чадвар)
  • High Execution Quality (Өндөр түвшний Гүйцэтгэлийн Чанар)
  • Anonymity (Нууцлал)
  • Low Trade Latency (Арилжааны бага хоцролт)

True ECN

IC Markets болон ECN форексын брокер бүх төрлийн дансандаа True ECN ханшийг ашигладаг.

Өөрөөр хэлбэл форекс арилжаачдыг 50 гаруй ялгаатай банк болон dark pool liquidity provider-уудаас авсан банк хоорондын (interbank) ханшинд шууд хандахыг санал болгодог.

True ECN marketplace (зах зээл) дээр арилжаа хийх нь арилжаачдад 1-р түвшний (Tier-1) банкнууд болон dark pool liquidity provider-уудаас авсан хамгийн боломжит ханшнаас ашиг хүртэх боломжийг олгодог.

ECN гэж юу вэ?

ECN гэдэг нь Electronic Communications Network гэсэн үгний товчлол бөгөөд ECN нь executable streaming prices (ESPs - худалдан авах болон зарах)-ийг зах зээл рүү илгээх боломжийг ханш үүсгэгчдэд олгодог буюу хөрөнгийн биржтэй төстэй аргаар виртуал захиалгын жагсаалтыг бий болгодог технологи юм.

Ханш үүсгэгч (price maker) гэдэг нь худалдан авах эсвэл зарах хэлбэрийн захиалгыг хөрвүүлэх чадвартай ECN-ийн оролцогч юм.

IC Markets нь Tier-1 банкнуудаас тогтсон ханш үүсгэгчидтэй виртуал захиалгын жагсаалтыг бий болгож дэлхийн хамгийн шилдэг захиалгын ханштай маш сайн хөрвөх чадвар (liquidity)-ыг санал болгодог.

Tight Spreads and Deep Liquidity (Маш бага spread болон Маш сайн хөрвөх чадвар)

ECN-ийн хамгийн чухал боломжуудын нэг бол ханшийн өрсөлдөөнийг үүсгэх загвар юм.

IC Markets болон True ECN брокерууд ECN-ээр дамжуулах илүү их volume-ийг үүсгэдэг бөгөөд liquidity provider-ууд урсгалын төлөө тэмцдэг буюу илүү нэгтгэсэн ханшийн төлөө тэмцдэг.


ECN дэх олон өөр liquidity-ийн холимог ханшуудаас шалтгаалан ханшийн өрсөлдөөнийг хэмжээнд суурилсан ECN загвар (volume centric ECN model)-аар дамжуулан бий болгодог.

IC Markets liquidity (хөрвөх чадвар) нь Tier-1 банкнуудыг багтаасан 50 орчин ялгаатай liquidity provider-ууд, dark pool-уудыг багтаасан банк биш liquidity provider-ууд, бусад ECN-үүд болон нэгдлүүдийн нийлбэрээс (нэгдлээс) тогтдог.

High Execution Quality (Өндөр түвшний Гүйцэтгэлийн Чанар)

Default-оор хэрэглэгчид IC Markets-ийн ECN-ээр дамжуулан 1 micro lot (1,000 base currency)-оос 200 lots (20 million base currency)-ийн хэмжээтэй арилжааг хийж болно.

IC Markets-ийн ECN нь ханшуудыг жагсааж, эрэмбэлсэн нь томоохон форекс арилжаачдыг олон liquidity provider-ууд дээгүүр дамнасан буюу олон liquidity provider-ууд болон тэдний ханшийн түвшингээр бодит хугацааны (real-time) гүйцэтгэлийг хийх боломжийг олгодог бөгөөд энэ нь ямар ч хэмжээтэй арилжааг хамгийн сайн ханшаар гүйцэтгэх баталгаа болдог.

Anonymity (Нууцлал)

Хэрэглэгчдийн захиалга болон арилжааны нууцлал бол ECN-ээр дамжуулах форекс арилжаа хийхийн өөр нэг гол боломжуудын нэг бөгөөд энэ нь арилжааны систем эсвэл оюуны өмчөө хамгаалахыг хүссэн форекс арилжаачдад маш чухал ач холбогдолтой.

IC Markets нь хэрэглэгчийн захиалгыг liquidity provider-уудад харуулдаггүй буюу өөрийнхөө форекс арилжааны серверүүд дээр байршуулдаг.

Lower Latency (Арилжааны маш бага хоцролт)

ECN форексын брокерууд илүү их хэрэглэгч болон илүү их volume-той болохын тулд гүйцэтгэлд тулгуурлан сайжруулагддаг (сайжруулалтаа хийдэг).

Бага хоцролттой арилжаа нь  ECN брокеруудын дараагийн уралдаан бөгөөд IC Markets нь хэрэглэгчдийн захиалгыг хамгийн бага боломжит хугацаанд гүйцэтгэхийг хичээдэг.

Форекс (forex symbols) болон Металл зэрэг ECN бүтээгдэхүүнүүд (products)-ийн дундаж гүйцэтгэлийн хугацаа 40ms (миллисекунд)-ээс бага ба энэ нь хэвийн гэсэн үг.

Бага хоцролттой орчин нь HFT/Algorithmic арилжаачдад ашигтай бөгөөд тэдэнд миллисекунд ч чухал ач холбогдолтой.

"IC Markets брокерын арилжааны нөхцөл болон боломжууд" нийтлэлийг унших.

COMMENTSЭрсдэлийн сануулга: Forex, Stocks, ETFs, Options, CFDs, Futures, Crypto, Derivatives зэрэг арилжаа нь ханшийн өндөр хэлбэлзэлтэй, ихээхэн хэмжээний алдагдал хүлээх эрсдэлтэй бөгөөд хүн бүрт, хөрөнгө оруулагч бүрт тохиромжтой биш. Тиймээс арилжаа хийх танд тохиромжтой эсэхийг бодож үзээрэй. Та өөрийн оруулсан хөрөнгийг хэсэгчлэн болон бүгдийг нь алдах магадлал үргэлж байдаг тул алдаж болох хэмжээнээс илүү дүнгээр хөрөнгө оруулахгүй байх нь зохистой. Хэрэв та арилжаа хийх бол судалгаа болон шинжилгээгээ анхааралтай хийж бие даан шийдвэрээ гаргаарай. Өнгөрсөн үр дүн ирээдүйн үр дүнг харуулахгүй. Энэ сайт болон түүний бусад сувгуудад нийтэлсэн зүйлс зөвхөн мэдлэг олгох, танин мэдэхүйн зориулалттай. "Үйлчилгээний нөхцөл болон Анхааруулга"-ыг уншсаны дараа сайтаар үйлчлүүлнэ үү!
Name

Erkhemee FX,1,Lists,2,Metatrader,22,Webinar,1,Арилжаа,10,Арилжааны систем,1,Арилжааны стратеги,1,Арилжааны сэтгэлзүй,3,Арилжааны төлөвлөгөө,1,Бонд,2,Бонус,2,Брокер,13,Заавар,14,Зөвлөгөө,33,Индикатор,5,Мөнгөний менежмент,1,Мэдээ,8,Ном,6,Платформ,26,Санал асуулга,4,Санхүү,8,Техник шинжилгээ,2,Форекс,11,Форексын нэр томьёо,34,Форексын хичээл,56,Хөрөнгийн зах зээл,3,Хөрөнгө оруулалт,5,Хувьцаа,8,Худалдаа,3,Эдийн засаг,8,Эрсдэлийн менежмент,1,
ltr
item
Forex.mn: True ECN technology гэж юу вэ?
True ECN technology гэж юу вэ?
https://4.bp.blogspot.com/-OJVOihbAJyA/W-bqe3xbU_I/AAAAAAAAr4g/M-NmJoTo8NUyP-gQxf2Kd2SSCxJgRDNTACLcBGAs/s1600/What%2Bis%2BTrue%2BECN.png
https://4.bp.blogspot.com/-OJVOihbAJyA/W-bqe3xbU_I/AAAAAAAAr4g/M-NmJoTo8NUyP-gQxf2Kd2SSCxJgRDNTACLcBGAs/s72-c/What%2Bis%2BTrue%2BECN.png
Forex.mn
https://www.forex.mn/2018/11/what-is-true-ecn-technology.html
https://www.forex.mn/
https://www.forex.mn/
https://www.forex.mn/2018/11/what-is-true-ecn-technology.html
true
5797014394277179933
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content